Galarie Na ochozu - Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
Autorský porcelán, obrazy, reprodukce
Plenér Loket, Artkontakt, Filmové tvůrčí dílny a performance

Obchodní podmínky

I. Objednávky

 1. Do e-mailu napište objednávku s uvedením čísla, ceny a druhu exponátu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká dodáním zboží objednateli.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na osobní podpis smlouvy v cenově náročnějších objednávkách a zakázkové výrobě. Odmítne-li kupující smlouvu potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

II. Dodací podmínky

 1. Zboží bude dodáno na místo určení a zvoleného dodání v elektronické korespondenci. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením sjednané ceny.
 2. Doba dodání je dohodou, závislá na dispozici exponátu. 
 3. Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.
 4. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží se již nelze dodat nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo doba dodání. O této skutečnosti bude kupujícího ihned informovat.
 5. Ceny za doručovací služby jsou počítány dle aktuálního sazebníku přepravce, České pošty nebo jiného sjednaného.
 6. Lze objednat i individuální odvoz zboží dle osobní dohody.
   

III. Platební podmínky a slevy

 1. Zboží je splatné převodem na účet prodávajícího a bude vyexpedováno po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího. Platba v hotovosti není od 1.3.2017 možná.
 2. V rámci větších objednávek a zakázek lze dohodnout cenové zvýhodnění zboží. U jednotlivých exponátů a malých sérií jsou naše ceny pevně stanovené. Jedná se o originální exponáty s velmi příznivě nastavenou cenovou hladinou, vysoké úrovně zpracování.

IV. Reklamace

 1. Kupující se zavazuje dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí informovat prodávajícího s popisem a rozsahem vady.
 2. V případě zjištění poškození přepravního balení ihned zkontrolujte exponát, sepište rozsah poškození (vyfoťte) a nechte podepsat dopravcem. O této skutečnosti prodávajícího ihned informujte!
 3. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu s označením čísla objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku.
 4. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího, za škody vyplývající z provozu produktů a funkčních vlastností. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující má nárok na vrácení zboží do 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodů. V tom případě je povinen uhradit přepravní náklady.
 2. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
 3. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1, obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
 4. Provozovatelem galerie je Ing. Štěpánka Bergerová, IČO: 40564479, sídlem na Nám. Dr. M. Horákové 983/2 360 01 Karlovy Vary

 

© Copyright 2014 Charlie Gallery | Mapa stránek