Galarie Na ochozu - Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
Autorský porcelán, obrazy, reprodukce
Plenér Loket, Artkontakt, Filmové tvůrčí dílny a performance

Charlie Gallery  ...

je umělecká agentura, která se od roku 1991 zabývá zastupováním autorů, pořádáním výstav, workshopů, konferencí, doprovodných akcí Mezinárodného filmového festivalu Karlovy Vary a dalšími službami ...
Galerie prezentuje individuální i kolektivní tvorbu českých a zahraničních výtvarníků, skupin, veřejné i neziskové sféry. Kromě virtuální galerie je hlavním výstavním prostorem galerie Na ochozu Vřídelní kolonády, sídlo firmy a depozitář naleznete na nám. Dr. M. Horákové 2 v Karlových Varech.

Historie galerie:

Charlie Gallery byla založena v roce 1991 a provozovala od téhož roku galerii Charlie na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech. Po rekonstrukci kolonády v roce 2000 došlo ke změně prostorového uspořádání a z galerie Charlie vznikla galerie NA OCHOZU. V letech 1999 – 2003 sídlila pobočka galerie Charlie v prostorách staré spořitelny na Divadelním náměstí, v letech 2003 – 2005 také v shopping centru Atrium.
Galerie pořádá a organizuje výstavy na různých atraktivních místech - v zámeckých a hradních prostorách, hotelech, kolonádách a v jiných působivých a originálních prostorách.
Hlavním výstavním prostorem zůstává galerie Na ochozu.
Výstavní plán galerie NA OCHOZU tvoří kurátorka výstavní sině - Ing. Štěpánka Bergerová ve spolupráci s Karlovarskou oblastí Unie výtvarných umělců, Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád a sklářskou galerií Minea.
Pro konání výstav lze využít prostor o celkové ploše až 400 m2. Obvyklá doba pro trvání výstav je 4 - 8 týdnů. Výstavy se pořádají od května do prosince – termíny se obvykle stanovují s ročním a delším předstihem. 
Kromě pořádání výstav lze zajistit zprostředkování prodeje výtvarných děl formou návštěv v atelierech, případně z katalogu.

 

Štěpánka Bergerová - galeristka a předsedkyně Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců
 

 

 

 

 

© Copyright 2014 Charlie Gallery | Mapa stránek